Home

Definicje i warunki prawne

Ważna informacja prawna

Wskazówka: Jest to ważna informacja prawna, która ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez Ideal Standard – Vidima SA (oznaczona poniżej w niniejszym dokumencie jako "Ideal Standard", "my", "nasz" i "nas") i do korespondencji przez e-mail między nami a wami ("Strony"). Zaimek "ty" lub "Twój" odnosi się do ciebie, konsumenta. Proszę uważnie przeczytać te warunki przed korzystaniem z którejkolwiek ze stron internetowych. Korzystanie z jednej z naszych stron oznacza, że zgadzasz się na niniejsze warunki. Korzystanie z niektórych witryn lub usług może być przedmiotem dodatkowych warunków określonych w innym miejscu stron internetowych. Korzystanie z tych konkretnych stron i usług oznacza, że zgadzasz się na te dodatkowe warunki.

1. Wstęp

1.1
Odwiedzenie byle jakiej z naszych stron internetowych oznacza, że ty całkowicie zgadzasz się z tą informacją prawną. W przypadku, gdy nie w pełni zgadzasz się z tym obwieszczeniem, należy natychmiast opuścić odpowiednią stronę internetową.

1.2
Ideal Standard zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie w dowolnym czasie poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Sprawdzaj rozdział "Ważna informacja prawna" na stronach internetowych od czasu do czasu, aby posiadać prawnie wiążące informacje. Niektóre z warunków w niniejszej informacji prawnej mogą zostać uzupełnione lub zastąpione innymi warunkami, które niezwłocznie zostaną umieszczone na określonych stronach witryn.

2. Licencja

2.1
Użytkownik może wydrukować i pobrać części witryn do użytku osobistego i niekomercyjnego pod następującymi warunkami:

2.1.1
nie można w żaden sposób modyfikować dokumentów lub związanych z nimi grafik na stronach internetowych;

2.1.2
Nie możesz używać grafik z witryn oddzielnie od tekstów związanych z nimi; i

2.1.3
ostrzeżenie dotyczące praw autorskich firmy Ideal Standard (obecnie jest to: .. © 2008 Ideal Standard Wszystkie prawa zastrzeżone) musi być umieszczone we wszystkich egzemplarzach, wraz z wszelkimi dodatkowymi prawami autorskimi zawartymi w witrynie, która jest źródłem kopii.

2.2
Jeśli nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronach internetowych (w tym znaków towarowych, logo, marek, nazw handlowych, zdjęć oraz grafik) są własnością Ideal Standard lub jej licencjodawców. Dla celów niniejszej Informacji prawnej, używanie całości lub części materiałów z witryny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 2.1 powyżej, jest zabronione w dowolnym celu. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków tej informacji prawnej, zgoda na korzystanie z Serwisu automatycznie wygasa i należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały ze stron internetowych.

2.3
Z zastrzeżeniem warunków pkt 2.1, żadna część tej witryny nie może być reprodukowana lub przechowywana w jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub uwzględniona w publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie dostarczania danych lub usług bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ideal Standard.

2.4
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach są zastrzeżone.

3. Dostęp do usług

3.1
Chociaż Ideal Standard dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dostęp do witryny 24 godziny na dobę, Ideal Standard nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu do wszystkich lub do niektórych ze stron internetowych nie ma dostępu w dowolnym czasie lub na dowolny okres czasu.

3.2
Dostęp do całości lub części Serwisu może zostać zatrzymany tymczasowo i bez wypowiedzenia w przypadku awarii technicznej, konserwacji lub naprawy, lub z przyczyn niezależnych od Ideal Standard.

3.3
Jeśli posiadasz nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do niewielkich części witryny, jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania wykonywane przez nazwę użytkownika i hasło, i nie wolno udostępniać ich osobom trzecim. W związku z tą odpowiedzialnością, zgadzasz się zachować nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy. Udostępnienie osobom trzecim nazwy użytkownika i hasła oraz korzystanie z cudzej nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do materiałów, do którego nie jesteś uprawniony, jest poważne naruszenie tych warunków.

3.4 
Informacje zawarte w obszarach o dostępie ograniczonym witryn są POUFNE i PRYWATNE. Dostęp do tych informacji jest dozwolony tylko dla użytkowników, upoważnionych do wejścia do obszarów o dostępie ograniczonym, realizuje się zgodnie z niniejszymi przepisami i warunkami. Nieautoryzowany dostęp do takich informacji, może stanowić podstawę do wyszukiwania odszkodowania i ponoszenia odpowiedzialności karnej. MOŻESZ ODWIEDZAĆ OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE DO WITRYN TYLKO JEŚLI JESTEŚ UPOWAŻNIONYM UŻYTKOWNIKIEM..

4. Materiały i zachowanie użytkowników

4.1
Z wyjątkiem danych osobowych, które są zarządzane zgodnie z naszą polityką prywatności, wszystkie materiały przekazane lub wysłane przez Ciebie do witryn będą uważane za nie poufne i niepodlegające ochronie. Ideal Standard nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do tych materiałów. Ideal Standard a nasi pracownicy mają prawo do kopiowania, ujawniania, rozpowszechnienia, połączenia lub w inny sposób korzystania z takiego materiału i wszystkich danych, obrazów, dźwięków, tekstów, itp., zawartych w nich, w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

4.2
Użytkownik nie może rozpowszechniać lub wysyłać (z lub do stron internetowych) materiały, które:

4.2.1
są groźne, oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, wzywające do nieposłuszeństwa, obraźliwe, pornograficzne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej, dyskryminacyjne, grożące, skandaliczne, zapalne, bluźniercze, naruszające zasady zaufania, naruszające zasady prywatności, lub powodujące irytację albo niedogodność; lub

4.2.2
dla których nie masz wszystkich niezbędnych licencji i / lub zezwoleń; lub

4.2.3
stanowi lub zachęca do zachowania, które mogłyby być uznane za przestępstwo i mogłoby prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej albo w inny sposób jest sprzeczne lub narusza prawa osób trzecich, mających zastosowanie w każdym innym kraju na świecie; lub

4.2.4
mogą powodować uszkodzenie techniczne (w tym, bez ograniczenia, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe elementy, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub dane).

4.3
Użytkownik nie może wykorzystywać w niewłaściwy sposób stron internetowych (w tym, ale bez ograniczeń, gdy uzyska nieautoryzowany dostęp do nich).

4.4
Ideal Standard będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub organami sądowymi, które wymagają od Ideal Standard ujawnienia tożsamości lub lokalizacji każdej osoby, która opublikowała materiał naruszając pkt 4.2 lub 4.3.

5. ŁĄCZA DO I Z INNYCH WITRYN

5.1
Odnośniki do stron osób trzecich są podawane wyłącznie dla wygody użytkownika. Aktywacja tych linków powoduje opuszczenie naszych stron. Ideal Standard nie ma obowiązku weryfikowania treści takich stron osób trzecich i nie kontroluje ich, i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. W ten sposób Ideal Standard nie promuje i nie reprezentuje tych witryn, zawartych w nich materiałów lub wyników, które mogą być uzyskane przy ich użyciu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich, do których są linki na naszej stronie, możesz to zrobić wyłącznie na własne ryzyko.

5.2
Jeśli chcesz dodawać linki do stron, możesz to zrobić tylko poprzez umieszczenie adresu na dostęp, ale nie możesz replikować jedną lub więcej wewnętrznych stron witryn; powinieneś przestrzegać następujących zasad:

5.2.1
Użytkownik nie może usuwać, zniekształcać lub w inny sposób zmienić rozmiar lub wygląd logo i znaków towarowych, zawartych w Serwisie;

5.2.2
Użytkownik nie może utworzyć ramek lub innych przeglądarek, albo nakładać ograniczeń multimedialnych dla stron internetowych:

5.2.3
Użytkownik nie może sugerować, że Ideal Standard zaleca produkty lub usługi, inne niż swoje własne;

5.2.4
Użytkownik nie może przedstawiać nieprawdziwych relacji z Ideal Standard, lub podawać wszelkich innych fałszywych informacji na temat Ideal Standard;

5.2.5
Użytkownik nie może używać marki handlowej Ideal Standard, opublikowanej na dowolnym serwerze bez pisemnej zgody Ideal Standard;

5.2.6
Twoja strona nie może zawierać materiałów, uważanych za niesmaczne, obraźliwe lub kontrowersyjne, które naruszają prawa własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby, lub które w inny sposób nie są zgodne z wszystkimi istniejącymi przepisami i dokumentami prawnymi.

5.3
Ideal Standard wyraźnie zastrzega sobie prawo do cofnięcia prawa opisanego w pkt 5.2 w związku z naruszeniem tych warunków oraz do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za stosowne w tym kontekście

5.4
Naruszenie któregokolwiek z warunków wymaganych i określonych w pkt 5.2, powinieneś w pełni zabezpieczyć Ideal Standard za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Ideal Standard lub którejkolwiek ze spółek grupy.

6. Brak odpowiedzialności

6.1
Chociaż Ideal Standard ma na celu zagwarantowanie, że informacje i dokumenty opublikowane na stronach internetowych (zwane dalej "Materiały"), w tym, ale nie tylko, wszystkie rysunki CAD, pliki CAD, plany, informacje i inne dane są poprawne, Ideal Standard nie ponosi odpowiedzialności i nie daje żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji co do dokładności, kompletności, wiarygodności, przydatności lub dostępności materiałów publikowanych w serwisie. Ideal Standard zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów i opisów wyrobów na stronach internetowych w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały na stronach internetowych mogą być nieaktualne, ponieważ Ideal Standard nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

6.2
Materiały na stronach internetowych są dostarczane "tak, jak są", bez żadnych warunków, gwarancji lub innych zobowiązań. W związku z powyższym, zgodnie z prawem, Ideal Standard zapewnia dostęp do witryn pod warunkiem, że Ideal Standard nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji, w tym za te, opisane w pkt 6.2.1 do 6.2.3 poniżej:

6.2.1
Za brak zadowalającej jakości, właściwości, za brak niezbędnej opieki i za stosowanie odpowiednich umiejętności.

6.2.2
Za naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich każdej treści opublikowanej lub udostępnionej za pośrednictwem tych stron internetowych.

6.2.3
Za wirusy lub inny szkodliwy kod (który może zainfekować, uszkodzić lub spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego lub innego mienia, gdy otrzymasz dostęp, przeglądasz, pobierasz materiały lub w inny sposób korzystasz z witryn) w serwerach, oprogramowaniach lub w sprzęcie komputerowym, które zapewniają dostęp do stron internetowych.

6.3
W związku z pkt 6.1 i 6.2, decyzję o zastosowaniu materiałów z witryny podejmujesz na własne ryzyko, jeśli zdecydujesz się skorzystać z pewnego z rysunków, obowiązek sprawdzić wszystkie dostarczone przez Ideal Standard materiały jest całkowicie Twój. Bez uszczerbku dla przepisów pkt 7, Ideal Standard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, za pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody powstałe z powodu utraty danych i odpowiednio straty zysków, wynikających z lub związanych z użyciem materiału.

7. Odpowiedzialność

7.1
Ideal Standard, strony trzecie (niezależnie od tego czy brały udział czy nie w tworzeniu, produkcji, konserwacji lub opublikowaniu na tej stronie internetowej) tak samo jak spółki grupy Ideal Standard oraz ich dyrektorzy, pracownicy, akcjonariuszy lub ich przedstawiciele, nie ponoszą prawnej lub moralnej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione przez Użytkownika lub przez osoby trzecie (w tym bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, karne lub wynikowe straty lub szkody, utratę przychodów lub zysków, utratę wartości niematerialnych, danych, kontraktów i inwestycji, lub straty lub szkody wynikające z, lub związane w jakikolwiek sposób z przerwaniem działalności, i niedotrzymanie (w tym zaniedbania) warunków umowy lub w inny sposób związane z użyciem witryn, niemożności korzystania z nich lub z wyników korzystania z witryn, ze stron internetowych z łączami do i z innych witryn lub z materiałów na takich stronach, w tym straty lub szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zakazić Twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, informacje lub inne właściwości po otrzymaniu przez Ciebie dostępu, podczas używania lub przeglądania stron internetowych lub pobierania materiałów z nich lub z innych witryn z linkami do lub z witryn.

7.2
W tej informacji prawnej jednak nic nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Ideal Standard w przypadku (1) śmierci lub uszkodzenia ciała, spowodowanego niedbalstwem Ideal Standard; (2) oszustwa i działań umyślnych; lub (3) w odniesieniu do wszystkich innych działań, za które odpowiedzialność nie może być uchylona lub ograniczona na mocy prawa obowiązującego.

7.3
W przypadku, gdy wynik z zastosowania materiałów ze stron internetowych wymaga obsługi, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, za wszystko będziesz musiał sam zapłacić.

8. Ograniczenia

8.1
Każdy z warunków w tym dokumencie jest odrębny i niezależny od innych klauzul. Jeśli jakakolwiek z klauzul uznana jest lub ewentualnie zostanie uznana za nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna w świetle obowiązującego prawa, należy uznać ją za wyłączoną z niniejszego dokumentu, przy czym (z wyjątkiem tylko odpowiedniej klauzuli) wszystkie inne warunki tego dokumentu pozostają ważne i wykonalne, i ich ważność, zgodność z prawem i zastosowanie nie spowodują zniweczenia lub naruszenia w wyniku tej sytuacji.

9. Zawieszenie

9.1
Możemy natychmiast zablokować dostęp do wszystkich lub do niektórych z witryn, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie spełniłeś któregokolwiek z niniejszych przepisów i warunków.

10. Postanowienia ogólne

10.1
Nasza niemożliwość wykonywania lub korzystania z przysługujących nam praw lub przepisów tego dokumentu, nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia, o ile wyraźnie nie zaznaczono tego przez nas na piśmie. Użytkownik nie może przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tych warunków. Nagłówki sekcji w tym dokumencie są używane tylko i wyłącznie dla naszej wygody i nie mają znaczenia prawnego lub umownego.